Forside Nyheder

DanmarksBusiness er flyttet til ny og hurtig server

0

DanmarksBusiness er flyttet til ny og hurtig server - Nyhedsmedie - Nyheder

Her i maj 2021 er nyhedsmediet DanmarksBusiness, og alle de tilhørende hjemmesider / domæner, flyttet til en ny og hurtigere server.

Opgraderingen af serveren vil gøre det daglige arbejde med nyhedsmediet lettere og hurtigere – samt give en langt bedre brugeroplevelse. Dernæst vil det øge hastigheden, hvormed vi kan lancere i flere kommuner.

Oplever du problemer eller andet, da kontakt os venligst. Tak.

Ekspertgruppe skal få flere elbiler på Odenses gader

0

Hvis Odense skal komme i mål med den grønne omstilling, skal flere odenseanere vælge en elbil. I dag står privatbilismen for 28 procent af byens CO2-udslip, og derfor skal en ekspertgruppe komme med anbefalinger til Odense om infrastrukturen for el-ladestandere og andre tiltag, så udslippet kan reduceres betragteligt.

BusinessOdense - Ekspertgruppe skal få flere elbiler på Odenses gader - Odense Kommune

Frem mod 2030 udfaser Fynsværket brugen af kul, og dermed bliver udledningen af CO2 reduceret betydeligt i Odense. Imidlertid står privatbilismen i dag for 28 procent af byens CO2-udslip, og derfor skal der flere elbiler på gaderne, hvis Odense skal opfylde sine målsætninger for 2030.

På den baggrund nedsætter By- og Kulturudvalget en ekspertgruppe, som får til opgave at levere anbefalinger for både mål og midler, som kan understøtte en omstilling til elbiler i Odense. Det kan for eksempel være input til infrastruktur for el-ladestandere samt forskellige belønnings- eller motivationsmekanismer i forhold til elbilisme.

Disse anbefalinger vil indgå i det videre arbejde med en samlet forundersøgelse, som både By- og Kulturudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget vi blive præsenteret for i løbet af 2021.

  • Det er brug for, at vi arbejder hurtigt, hvis vi skal opfylde vores grønne ambitioner – og det skal vi. Odense skal nedbringe sit CO2-udslip, og vi kan ikke flytte folk fra bilen til offentlig transport eller cykling i så stort omfang, for bilen er helt afgørende for manges hverdag. Vi skal altså gøre alt, hvad vi kan for at understøtte omstillingen til elbiler, og her ønsker jeg, at vi får et godt fundament at træffe beslutninger ud fra. Derfor har vi brug for en bred og kompetent ekspertgruppe til at rådgive os, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Konkrete anbefalinger

Ekspertgruppen skal mødes tre gange i løbet af 1. kvartal 2021, og på hvert møde vil der blive behandlet et eller to emner, som munder ud i konkrete anbefalinger til Odense Kommune. Disse vil blive indgå i forvaltningens videre arbejde med en samlet forundersøgelse, som slutteligt præsenteres for både By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

Efter planen mødes ekspertgruppen første gang i uge 3, og den består af følgende medlemmer:

  • Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbilalliance (formand for gruppen)
  • Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM
  • Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv
  • Torben Sigsgaard, repræsentant fra Lungeforeningen og professor ved Miljø, Arbejde og Sundhed på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet

Det er utrolig positivt, at Odense tager opgaven så alvorligt, og jeg håber, at vores anbefalinger kan være til inspiration og gavn for både Odense og andre byer. Nu ser jeg frem til en række spændende drøftelser i ekspertgruppen, og jeg er overbevist om, at vi kan komme med input, som By- og Kulturforvaltningen kan bruge i deres videre arbejde. Der er mange muligheder for at understøtte omstillingen til elbiler – også for en kommune, siger Lærke Flader.

Det er et samlet By- og Kulturudvalg, der står bag nedsættelsen af ekspertgruppen, og her er der stor tilfredshed med, at ekspertgruppen nu kan komme i gang med sit arbejde:

Jeg er glad for, at ekspertgruppen er sammensat, så alle interessenter får lejlighed til at byde ind. Det er utrolig vigtigt, at vi får opfyldt vores klimamål, men det er også vigtigt, at vi får gjort det på en måde, hvor alle føler, at de kan være med ombord. Både erhvervslivet, borgerne og producenterne, og det tror jeg, at ekspertgruppen kan hjælpe os med, siger næstformand i by- og kulturudvalget Kristian Guldfeldt (K).

Det bliver meget spændende at se ekspertgruppens anbefalinger. Jeg fornemmer, at der er bred enighed om, at vi skal gøre en stor indsats for at komme i mål, og her kommer vi ikke udenom privatbilismen. Forhåbentlig bliver vi præsenteret for flere målsætninger og handlinger, så vi kan vælge de løsninger, som giver de bedste resultater for Odense og klimaet, siger Niclas Turan Kandemir (A).

Vi skal have størst muligt fokus på den grønne omstilling, og det betyder, at vi skal have gjort vores transport så bæredygtig som muligt. Derfor skal vi prioritere at få flyttet borgerne væk fra benzin- og dieselbilerne – i stedet skal vi have dem over på cyklen eller i en elbil, som har markant mindre CO2-udslip end de traditionelle biler. Det kan ekspertgruppen forhåbentlig hjælpe os med, siger Søren Freiesleben (Ø) i en pressemeddelelse.

Kontaktinformation

Christoffer Lilleholt, by- og kulturrådmand, tlf.: 65 51 20 80
Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbilalliance, tlf.: 22 75 04 15
Kristian Guldfeldt (K), tlf.: 30 60 44 69
Niclas Turan Kandemir (A), tlf.: 30 60 43 97
Søren Freiesleben (Ø) , tlf.: 23 63 89 11.

Kilde / Foto: Odense Kommune

Det skal nok blive jul på plejecentrene i Odense

0

Julen nærmer sig. Og selvom verden stadig er præget af Corona, så kommer det ikke til at stå i vejen for julehyggen og den gode julestemning på plejecentrene i Odense.

BusinessOdense - Pressemeddelelse - Det skal nok blive jul på plejecentrene i Odense

Traditionen tro vil der nemlig blive pyntet op, bagt julekager, klippet juleklip og spist god julemad, og personalet vil gøre alt, hvad de kan, for at sikre en dejlig, varm julestemning omkring beboerne. Ud over de mange lokale juleaktiviteter får samtlige plejecentre i byen i disse uger også besøg af musikgruppen Nizzebanden, der i kulørte kostumer og med masser af god juleenergi synger og spiller julen ind for beboerne.

Nytænkning og kreativitet

Normalt ville Nizzebanden på grund af årstiden have holdt de små julekoncerter inden for på plejecentrene, men Corona har vist os, at mange ting godt kan gennemføres, hvis bare der tænkes kreativt. Der er derfor både beboere, der nyder musikken inde og ude. Lysthuse, drivhuse og terrasser tages i brug til de beboere, der kommer ud, mens døre og vinduer bliver slået op for de beboere, der lytter med indefra.

“Lige præcis en aktivitet som Nizzebanden er et godt eksempel på, at vi ikke lader os kue af Corona, for selvfølgelig skal beboerne på vores plejecentre og bosteder mærke, at det er jul. Der er en fantastisk kreativitet blandt vores medarbejdere, der gør et kæmpe stykke arbejde for at sikre beboerne en dejlig jul,” lyder det fra Søren Windell, der er rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense.

Ekstra julehilsen til plejecentre og bosteder

Søren Windell forsikrer, at julen på byens plejecentre og botilbud i det store hele kommer til at foregå helt normalt med de traditioner og skikke, der knytter sig til de enkelte steder. Selve juleaften vil blive fejret på traditionel vis med spisning, julemusik og et fint pyntet juletræ for de beboere, der ikke skal hjem. Og beboerne kan også få besøg i julen og juleaften under hensyntagen til de gældende, nationale besøgsrestriktioner.

Som en lille, ekstra julehilsen får alle beboere på byens plejecentre og bosteder i år en julekurv med konfekt og kager, og det er der en helt særlig grund til.

“2020 har været et år med afsavn for mange, og de sidste 9 måneder har især været hårde for beboerne på vores plejecentre og bosteder. Derfor får de alle sammen i år en lille julekurv med godter fra Byens Køkken, som kan bidrage til den gode julestemning. En julekurv kan ikke råde bod på de afsavn til familie og aktiviteter, som der har været, men det er vores måde at takke for tålmodigheden og forståelsen på – vi ved godt, at Corona har trukket veksler på både beboerne og deres pårørende,” siger Søren Windell.

Kilde: Odense Kommune. Foto: Nizzebanden på besøg på Plejecenter Hvenekilden

Domænet “BusinessEsbjerg.dk” forbliver en del af DanmarksBusiness

0

Fredag den 14. juni 2019 sprang champagnepropperne i Herning. Efter ufattelig mange timers forsvar, herunder snakke med Clemens Advokatpartnerselskab i Århus, og mange måneders venten kom svaret endelige fra Klagenævnet for domænenavne: “Der kan ikke gives klageren, Business Esbjerg, medhold”.

Med andre ord, så frifindes indklagede – WorldBiz Unlimited Cloud Wizard S.M.B.A. – som er firmaet der står bag det kommende og nye landsdækkende nyhedsmedie DanmarksBusiness og de flere hundrede tilhørende buisinessdomæner / nyhedssites bl.a. BusinessEsbjerg.dk.

Domænet BusinessEsbjerg.dk forventes sammen med bl.a. BusinessKøbenhavn.dk, BusinessÅrhus.dk, BusinessÅlborg.dk og BusinessOdense.dk at blive lokale “fyrtårne” i DanmarksBusiness.

Nyhedsmediet er styrket og beskyttet

Med denne afgørelse blev hele forretningskonceptet omkring det landsdækkende nyhedsmedie styrket betydeligt – men også beskyttet mod andre klagere – og nu kan der roligt arbejdes videre på at få mandskabet, teknikken og investeringerne på plads.

Dialogen med redaktøren og CTO’en fortsætter, og så er der påbegyndt snakke med en sælger og journalist.

Femte største kommune er vigtig

BusinessEsbjerg.dk, der som et nyhedssite skal formidle businessnyheder fra Esbjerg kommune – herunder skabe øget værdi for virksomhederne i Esbjerg – er super vigtig for forretningskonceptet grundet kommunens 5. plads i hele landet, målt på indbyggertal.

Lanceringstidspunktet fastholdes

Den endelige lancering af DanmarksBusiness fastholdes til efter sommeren 2019 – altså i løbet af 2. halvår 2019. Nu hvor der er ro på domænerne bag forretningskonceptet, da vil der selvfølgelig ikke blive truffet forhastede beslutninger – men derimod arbejdes der på at finde de rigtige løsninger og derefter lancere nyhedsmediet.

DanmarksBusiness er kommet tættere på redaktøren til nyhedsmediet

0
DanmarksBusiness - Ny redaktør

Siden årsskiftet har der været ekstra fokus på at finde redaktøren til nyhedsmediet – DanmarksBusiness. BusinessOdense, som vil blive en markant del af DanmarksBusiness, ligger mindre end en times kørsel fra redaktørens bopæl – så virksomhederne i Odense kommune vil også ret hurtigt komme til at kende redaktøren.

Redaktøren har mange års erfaring med at skrive erhvervsstof til aviser, internetportaler og har bl.a. arbejdet for en af landets største medier inden for byggeriet.

Vi forventer at kunne informere yderligere omkring redaktøren inden sommer. Glæd jer!

Forretningsplanen er klar

0

Det er med glæde, at vi kan konstatere at forretningsplanen for det kommende og landsdækkende nyhedsmedie – DanmarksBusiness – er klar til at sætte retningslininerne for, hvordan vi skal skabe et stort netværk af lokale og regionale nyhedssites som alle sammen “føder” det nationale nyhedssite DanmarksBusiness med daglige nyheder, informationer og salgsmuligheder. I skabelsesprocessen af nyhedsmediet kommer der fokus på nytænkning, kundebehov, den digitale fremtid (måske allerede nutid!) og nye arbejdspladser.

BusinessOdense er, som kommune og den 3. største by i Danmark, en vigtig “nøglespiller” i skabelsen af nyhedsmediet og for at få den nødvendige vækst til at udvikle de forskellige produkter og services som virksomhederne tilbydes.

Forretningsplan for DanmarksBusiness er klar

Forretingsplanen er primært et internt værktøj til skabelse og styring af nyhedsmediet. Investorer med interesse i nyheder, markedsføring, opstart og udvikling er velkomne til at kontakte os for en snak om samarbejde – og evt. få udleveret forretningsplanen for DanmarksBusiness.

Landsdækkende nyhedsmedie

0

DanmarksBusiness bliver bygget op som en pyramide med alle de lokale nyhedssites, f.eks. BusinessOdense, BusinessKøbenhavn og BusinessHerning, i bunden. Det er her nyhederne er, og det er her vi sammen med virksomhederne sætter “strøm” til nyhederne – så alle i kommunerne kan finde og læse dem. Det vil skabe trafik og vækst til gavn for primært virksomhederne, men så sandelig også de lokale nyhedssites.

Ovenpå de lokale nyhedssites, der finder vi de fem regioner, f.eks. BusinessSyddanmark, BusinessHovedstaden og BusinessMidtjylland, og her samles alle nyhederne fra de lokale nyhedssites, så det bliver nemt for alle i regionerne at finde et samlet udvalg af spændende nyheder om de regionale virksomheder.

I toppen af “nyhedspyramiden” findes DanmarksBusiness, der samler alle businessnyheder under ét. Her vil der virkelig kunne opnåes indsigt i det danske erhvervsliv. DanmarksBusiness skriver alt om business for de tilknyttede medlemmer/virksomheder, men vi er selvfølgelig også åbne for nyheder og informationer fra virksomheder, som endnu ikke er blevet medlem.

Formålet for DanmarksBusiness og tilhørende nyhedssites

DanmarksBusiness har til formål at skabe øget værdi for danske virksomheder. Ved at samarbejde bringer vi deres gode historier frem til overfladen og styrker deres markedsføring og udvikling.

DanmarksBusiness - BusinessRegioner